Integritetspolicy

Denna sekretesspolicy träder i kraft från och med den 1 maj 2021.

Du kan vara säker på att dina uppgifter är trygga hos oss på ithjelpen.se, ägt av MNM Communication Mobile AB (559140-3570). Vi vill med denna policy informera dig om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Sammanfattning i korthet

Som kund tillhandahåller du uppgifter till oss för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig angående leveransen av beställda varor. Vi har inga andra syften med att samla in personuppgifter.

Betalning

Gällande betalning och uppgifter lagrade i samband med fakturering hanteras enligt följande:

Privatpersoner/Företag/Organisationer: Betalningslösningen tillhandahålls av Svea Ekonomi, nedan benämnt som Svea. Vi hänvisar till Sveas GDPR-policy. Svea utför kreditupplysningar enligt deras uppdrag och tjänsteutbud. (Observera att vi inte sparar personnummer i våra loggar – all information noterad i Sveas fält skickas till dem) Vi lagrar information om order, leveransadresser och annan relaterad information för att utföra leveransen, i vår webbportals administrationsplattform, i vårt administrativa system samt i frakthanterarens webbportal (logg för paketleveranser)…

Innehåll

 1. Vilka personuppgifter samlar vi in?
 2. Varför och hur använder vi informationen?
 3. Med vem delar vi informationen?
 4. Cookies
 5. Inbäddat material från andra webbplatser
 6. Vilka rättigheter har du?
 7. När raderar vi informationen?
 8. Kontaktuppgifter
 9. Ändringar och justeringar
 10. Framtida nyhetsbrev.

1. Vilka personuppgifter samlar vi in?

**Privatpersoner/Företag/Kommuner/Föreningar/Myndigheter: Uppgifter som behövs för att fullgöra vårt avtal med dig och genomföra köpet via Sveas betaltjänst. Dessa uppgifter tillhandahåller du oss vid köptillfället. All betalningsinformation hanteras av Svea när du beställer varor.

 • För- och Efternamn
 • Postadress för faktura samt leverans
 • Mobilnummer för avisering av leveransen
 • E-postadress för att skicka orderbekräftelse.

Företag / Kommun / Förening / Myndighet (Juridiska personer) även:

 • Organisationsnummer

2. Varför och hur använder vi informationen?

Informationen kommer att användas för att:

 • Fullgöra vårt avtal gentemot dig, helt enkelt leverera de varor du beställt med de uppgifter du ger oss i samband med beställningen.
 • Kunna hantera garantiåtagande, reklamationer och andra kundrelaterade åtgärder kopplat till ditt köp.

3. Med vem delar vi informationen?

Vi delar aldrig dina uppgifter med tredje part.

Vi kan dock dela dina personuppgifter med serviceleverantörer som vi anlitar för att utföra tjänster för vår räkning (t.ex. reklamationer, reparationer, tekniska tjänster) när det är nödvändigt. Dessa leverantörer får inte använda informationen för egna syften. Vi kan ingå biträdesavtal med alla samarbetspartners för att säkerställa efterlevnad.

Dina personuppgifter kan också lämnas ut om vi får en laglig förfrågan eller om det krävs för att skydda vårt eget bolag, ägares, våra medarbetares, partners, kunders eller allmänhetens rättigheter eller säkerhet.

4. Cookies / Kakor

Vid registrering av din beställning på vår webbplats skapas en tillfällig cookie-fil för att kontrollera om din webbläsare accepterar cookies. Denna cookie-fil innehåller ingen personligt identifierbar information och raderas efter 14 dagar av inaktivitet på webbplatsen.

Vid inloggning skapas även cookie-filer för att spara inloggningsinformation och dina layoutval. Inloggningscookies gäller i två dagar och layoutvalcookies gäller i ett år. Om du väljer “Kom ihåg mig” kommer din cookie att finnas kvar i två veckor. Vid utloggning tas inloggningscookies bort. Dessa regler gäller endast för webbplatsadministratörer och inte för besökare.

5. Inbäddat material från andra webbplatser

Artiklar och produkter på vår webbplats kan innehålla inbäddat material såsom videoklipp eller PDF-filer (t.ex. från YouTube). Inbäddat material följer din interaktion på den aktuella webbplatsen och kan samla in information om dig, använda cookies och övervaka din interaktion med det inbäddade innehållet om du är inloggad på webbplatsen i fråga.

Du kan undvika detta genom att avstå från att klicka på inbäddade länkar.

6. Vilka rättigheter har du?

Du har rätt att när som helst kontakta oss för att få tillgång till de personuppgifter vi behandlar om dig och begära korrigering eller radering av felaktiga eller ofullständiga uppgifter. Kontakta oss enligt informationen nedan för detta.

Om du anser att vår behandling av dina uppgifter är olaglig har du rätt att lämna in en klagomål till Datainspektionen.

7. När raderar vi informationen?

Vi behåller informationen så länge som det krävs för att fullgöra avtalet och enligt lag (t.ex. bokföringslagen).

Vi raderar dock din information om du kräver att vi gör det och vi inte är juridiskt skyldiga att behålla informationen. För kontakt, se punkt 8.

8. Så här kontaktar du oss

Om du vill justera, komplettera eller ta bort personuppgifter, vänligen kontakta oss skriftligen. Skicka ett brev till:

Adress: MNM Communication Mobile AB, Villagatan 10, 711 34 LINDESBERG

Du måste ange vilka ändringar du önskar samt inkludera dina personuppgifter, adress, telefonnummer, e-postadress och underteckna brevet. Detta krävs för att vi ska kunna återkoppla och verifiera äktheten av uppgifterna, allt för din säkerhet.

9. Ändringar och justeringar

Den ovan angivna informationen kan komma att ändras och anpassas på grund av teknisk utveckling, lagstiftningsändringar eller andra relevanta orsaker. Den senaste policyn finns alltid tillgänglig på www.ithjelpen.se.

10. Framtida nyhetsbrev

Nyhetsbrev: För närvarande erbjuder vi inte denna tjänst aktivt, men du kan få e-post om denna funktion blir tillgänglig och du kan välja att prenumerera på nyhetsbrevet på egen hand.

Rättslig grund: Intresseavvägning